صرافی تجارت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

گسترش فعالیتهای پولی و بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۷۶۲۱۰۱۳ https://tejarat-exchange.com info@tejarat-exchange.com تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، نبش خیابان شهید جوهرچی، پلاک ۳۶۶
توضیحات
نام سمت

حمیدرضا پارساپور

مدیر عامل

علی ملکی

رئیس هیئت مدیره

امیرمحمد طهرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا پارساپور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15