توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه راهکارهای نوآورانه،

تولیدکننده محصولات و خدمات فناوری‌های مالی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۸۳۵۰۰۰ https://tiddev.com/ info@thddev.com تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه 33 غربی - پلاک 5
توضیحات
نام سمت

مژده قزل ایاغ

مدیر عامل

جعفر حبیبی

رئیس هیئت مدیره

جواد سجادی

نایب رئیس هیئت مدیره

مژده قزل ایاغ

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13