بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- آرژانتین- خیابان شهید عماد مغنیه- خیابان 23- پلاک 1
توضیحات
نام سمت

محمد انتظار

مدیر عامل

علیرضا مهرجو

رئیس هیئت مدیره

محمدعلی زرگر

نایب رئیس هیئت مدیره

مژگان فخری

عضو هیئت مدیره

مهدی روح الامینی

عضو هیئت مدیره

عباس جوان معبودی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12