صرافی سینا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۰۸۶۷۰ exs@sina-exchange.ir تهران - خیابان شهید بهشتی – نرسیده به سینما آزادی – پلاک 287
توضیحات
نام سمت

فرهاد آموزنده

مدیر عامل

حمدالله جمالی

رئیس هیئت مدیره

شهرام نادری

نایب رئیس هیئت مدیره

علی اصغر نوراللهی

عضو هیئت مدیره

شهریار خان محمدی

عضو هیئت مدیره

فرهاد آموزنده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10