داده پردازان تدبیر سرمایه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری بازار سرمایه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۷۰۸۵۸ https://datxsoft.com info@datxsoft.com تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دهم، پلاک 21، طبقه 3
توضیحات
نام سمت

حجت الله فرهنگیان

مدیر عامل

احمد پویان فر

رئیس هیئت مدیره

محمود خدام

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد عابد

عضو هیئت مدیره

محمدرضا رفیعی دیزجی

عضو هیئت مدیره

علی عبداللهی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8