خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام خدمات مشاوره مالی و اعتباری و انجام کلیه امور کارشناسی مورد نیاز بانک ها و مشتریان آنها در اعطای تسهیلات بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۵۹۶۲۰۰۰ http://www.ren-co.ir Contact@Ren-co.ir تهران - ميرداماد بعد از بانك مركزي خ شنگرف نبش خ 13 پلاك33
توضیحات
نام سمت

ابراهیم جلیلیان

مدیر عامل

بهرام فتحعلی

رئیس هیئت مدیره

علی اکبر حدادزادگان

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود مهردادفر

عضو هیئت مدیره

علیرضا پویان شاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3