خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام خدمات مشاوره مالی و اعتباری و انجام کلیه امور کارشناسی مورد نیاز بانک ها و مشتریان آنها در اعطای تسهیلات بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۵۹۶۲۰۰۰ http://www.ren-co.ir Contact@Ren-co.ir تهران - ميرداماد بعد از بانك مركزي خ شنگرف نبش خ 13 پلاك33
توضیحات
نام سمت

فرهاد محرابی

مدیر عامل

علیرضا فولاد آملی

رییس هیات مدیره

غلامرضا فرساد امان الهی 

نایب رییس هیات مدیره

فرهاد محرابی

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3