پتروشیمی نوری

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده مواد اولیه آروماتیکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۶۰۸۶۰ http://www.bpciran.com bpc@bpciran.com تهران، خیابان ولیعضر، بالاتر از خیابان وحید دستگردی، نبش خیابان شهید ناصری, پلاک2551، برج کیان، طبقه 5 غربی
توضیحات
نام سمت

تقی صانعی

مدیر عامل

حکیم کرمی

رئیس هیئت مدیره

تقی صانعی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا پاشائی

عضو هیئت مدیره

محمدحیدری

عضو هیئت مدیره

ساسان طالب نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled

خبر های این شرکت