توسعه سپهر ماندگار خراسان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مشارکت با سرمایه گذاران واجد شرایط به منظور کاهش ریسک، تامین مالی پروژه های دردست اجرا و هم افزایی بین سازندگان و انتقال تکنولوژی و تجربیات

رسوخ در بازار از طریق افزایش سهم بازار و سرمایه گذاری های جدید در پروژه ها

توسعه محصول از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه و بهره گیری از شرکتها ومشاورین مجرب داخلی و خارجی و فناوری های نوین به منظورافزایش کیفی محصولات تولیدی

مهندسی فروش و برگزاری مزایده املاک مازاد بانک ها، موسسات، نهادها و اشخاص حقوقی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۷۰۴۳۹۹۴ http://sepehrmandegar.com info@Sepehrmandegar.com مشهد - میدان جانباز - ساختمان بانک صادرات ایران - مدیریت شعب خراسان رضوی ( برج سپهر رضوی )- طبقه 6
توضیحات
نام سمت

محمدباقرشرکت بزازان

مدیر عامل

جعفر صفر زاده نساجی

عضو هیئت مدیره

محمدحسین زارعی

عضو هیئت مدیره

حسنعلی سجادی صدر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12