خدمات بانک تجارت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

نظافت داخلي و خارجي ساختمانهاي مركزي بانك تجارت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۷۶۸۶۲۴۲ http://www.portal.kh-tejarat.com تهران - خیابان سعدی شمالی-پایین تر از بیمارستان امیر اعلم-روبروی مسجد قائم- ساختمان 250-پلاک 629- طبقه اول
توضیحات
نام سمت

ايرج نيك اختر

مدیر عامل

محمود منصوري

رئیس هیئت مدیره

حسين بهروزي

نایب رئیس هیئت مدیره

فيروز نوروزي

عضو هیئت مدیره

محمد حسين امرائي

عضو هیئت مدیره

ايرج نيك اختر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7

خبر های این شرکت