توسعه پیگرد صادق

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
خدمات و محصولات

اقدامات اجرايي در خصوص وصول مطالبات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۷۶۱۳۵۱۵ http://tpstejarat.com info@tpstejarat.com تهران- خیابان سعدی شمالی، پایین‌تر از بیمارستان امیراعلم، روبه‌روی مسجد قائم، ساختمان 250، طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

محمد عظیمی‌فرد

مدیر عامل

سعید میرزایی

رئیس هیئت مدیره

یعقوب مطهری مطلق

نایب رئیس هیئت مدیره

فرض‌اله کشاورز

عضو هیئت مدیره

محمد ابراهیم محمدپور

عضو هیئت مدیره

حسین صداقت‌مهر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8