ساختمانی و شهرسازی واوان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۲,۰۱۶
خدمات و محصولات

بازسازی، تخریب و نوسازی، بهسازی لرزه ای، EPC، مدیریت فنی و نظارت بر اجرا، مدیریت پیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۵۰۳۸ http://www.vavan-co.ir vavan_co@yahoo.com تهران -بلوار آفریقا -پایین تر از خیابان ظفر -خیابان بنیسی- پلاک46 -طبقه اول و دوم
توضیحات
نام سمت

نقی کاظمی

مدیر عامل

اسدالله درویش امیری

رئیس هیئت مدیره

تیمور غفاری

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس علیپور

عضو هیئت مدیره

میثم ناهیدی

عضو هیئت مدیره

نقی کاظمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13