طرح و اندیشه بهساز ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارایه خدمات تخصصی وصول مطالبات به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک در حل بخشی از بحران مطالبات غیرجاری در کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۱۰۱۵۰۰۰ http://tabm.ir info@tabm.ir تهران-خیابان آزادی بعد از بلوار استاد معین نبش خیابان دکتر هوشیار پ482
توضیحات
نام سمت

محمدحسین سبزواری

مدیر عامل

داود نادرزاده

رئیس هیئت مدیره

رضا بدرطالعی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدحسین سبزواری

عضو هیئت مدیره

یاسین گلپور

عضو هیئت مدیره

حسین سراقی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3