{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

گروه بهساز مشارکت های ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

 ۱- ایجاد و اداره انواع شرکتهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی، مشارکت با شرکتهای (اعم از مشارکت مدنی و حقوقی) و سرمایه گذاری درسهام شرکتها.

۲- استفاده از تسهیلات مالی اعتباری بانکهاو مؤسسات اعتباری در راستای اهداف شرکت.

۳- ارائه خدمات فنی، مالی، اعتباری، تضمینی،اقتصادی و مدیریت.

۴- مبادرت به کلیه امور و عملیاتی که بطورمستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم و یا مفید بوده و یا در جهتاجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۵- بررسی و تهیه طرحهای توجیهی اعم از فنی، مالی و اقتصادی.

۶- انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری موضوع قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از بازرگانیداخلی و خارجی.

۷- مشارکت مستقیم درامرگسترش صادرات غیرنفتی در راستای اهداف عالیه و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران، خرید و فروش، بسته بندی و برحسب مورد ایجاد واحدهای تولیدی ذیربط جهت عرضه کالاهای صادراتی مجازدر بازارهای خارجی و واردات اقلام مجاز و مورد نیاز و کلیه عملیات بازرگانی در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه.

۸- برنامه ریزی و اقدام مستقیم و غیر مستقیم در جهت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در سهام شرکتها اعم از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی و خرید و فروش سهام با توجه به قوانین و مقررات موضوعه.

۹- ایجاد ، تأسیس واداره شرکتها وشعب مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

۱۰- اقدام مستقیم در امر صادرات کالاهای غیر نفتی بمنظور تأمین ارز مورد نیاز سایر شرکتهای وابسته و تابعه و یا اقلام مورد نیاز عمومی.

۱۱- انجام خدمات بازرگانی عمومی بالاخص مورد نیاز شرکتهای وابسته و تابعه

۱۲- فروش و توزیع کالاهای تولید داخلی و یا وارده از خارج طبق شرایط و مقررات خارج کشور از طریق شبکه توزیع رسمی و تأثیرگذاری بالنسبه بمنظور سالم سازی توزیع داخلی و حذف واسطه های اضافی در جهت منافع مصرف کننده نهایی.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۰۰۱۰۵ http://behsazcom.ir info@behsazcom.ir تهران_ خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی بیمارستان تهران کلینیک، کوچه چهارم، شماره ۱۴
توضیحات
نام سمت

مسعود رهنما

مدیر عامل

محمدتقی صمدی

رئیس هیئت مدیره

محمود رشیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین یزدان مقدم

عضو هیئت مدیره

مصطفی عباسی

عضو هیئت مدیره

مرتضی دستجانی فراهانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2