پردازش الکترونیک راشد سامانه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت‌های طراحی، بازاریابی، مکان‌یابی، تأمین، نصب و راه‌اندازی، نگهداری، آموزش و بهره‌ برداری سامانه‌های اعتباری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۴۸۰۷۵۳ http://www.parsa-cit.com tamas@parsa-cit.com تهران-خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۴، پلاک 13
توضیحات
نام سمت

حامد سلیمی

مدیر عامل

وحید باقری خیرآبادی

رئیس هیئت مدیره

حیدر مغنی

نایب رئیس هیئت مدیره

ساسان بهمنیار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20