خدمات مشاوره خرد پیروز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

1. انجام خدمات مشاوره، مطالعه و مدیریت در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و جمع آوری و تحلیل داده ها و تبدیل آن به اطلاعات و تبدیل اطلاعات به دانش توسعه در سطح ملی، منطقهای و بنگاهی با طراحی سیستم و تأمین نرم افزار و سخت افزار. 2. بررسی توجیه فنی اقتصادی مالی و حقوقی طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و نظارت بر اجرای آنها، 3. ارزیابی فنی و اقتصادی، مالی، حقوقی و بررسی و ارزیابی وثایق و ابزارهای تضمین مورد قبول بانک ها، بیمه ها، موسسات اعتباری و سایر موسسات مشابه داخلی و خارجی، 4. گزارش دهی اعتباری و اعتبارسنجی و ارائه امتیاز ریسک اعتباری کلیه مشتریان، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضیان تسهیلات، 5. انجام مطالعات مربوط به آینده نگری شاخص های مورد نظر این موسسات و سایر شاخص های بین المللی و طراحی شده، 6. ارائه خدمات مدیریت و مشاوره ای در زمینه های مختلف مورد نیاز موسسات مختلف اقتصادی مالی و تجاری بانکی، بیمه ای و مشتریان، 7. استاندارد نمودن فعالیت ها، فرآیندها، تولیدات کالایی و خدماتی و نظارت بر اجرای کیفی و کمی آن ها، 8. مشارکت با شرکت ها وبنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی و تاسیس و مشارکت در شرکت های جدید ، 9. اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۰۸۸۰۱۷۳ http://kpc.co.ir info@kherad-p.com تهران-شهرک غرب - بلوار دریا - تقاطع بلوار شهید ابراهیم شریفی(خوردین) - مجتمع اداری تجاری رویال - طبقه نهم - واحد 903 و 904
توضیحات
نام سمت

علی سعادت

مدیر عامل

محمد حسین رمضانی فوکلائی

رئیس هیئت مدیره

بهزاد خواجه نصیری

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید زاغری

عضو هیئت مدیره

هادی نوری

عضو هیئت مدیره

علی سعادت

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16