تامین اندیش پارس

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات مشاوره اي مجاز به موسسات و اشخاص حقيقی و حقوقي ،‌ارائه خدمات مشاوره اي در كليه زمينه هاي اقتصادي، پذيرش نمايندگي موسسات مالي و اعتباري و بانكها و ساير ارجاعات مالي ،‌ سرمايه گذاري در سهام شركتها و انجام كليه معاملات بازرگاني و تجاري مجاز، مي باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۳۱۷۷ http://www.tamin.co INFO@tamin.co تهران-بلوار كشاورز، نبش خیابان شهید نادری،پلاک 16،ساختمان شرکت تامین اندیش پارس
توضیحات
نام سمت

فرج الله باقریان

مدیر عامل

علی عربی

رئیس هیئت مدیره

حمید رضا رمضان

نایب رئیس هیئت مدیره

فرج الله باقریان

عضو هیئت مدیره

علی مژدهی

عضو هیئت مدیره

محسن فدوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15