خدمات بیمه ای امین پارسیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اخذ نمایندگی از شرکت بیمه پارسیان و عرضه خدمات با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، مصوب شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه می‌باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۷۷۵۳۰۰۰ https://www.aminparsian.com info@aminparsian.com تهران-خيابان گاندی جنوبی، خیابان پانزدهم پلاک ۱۲
توضیحات
نام سمت

حمید سبزعلی

مدیر عامل

افشین کریمی

رئیس هیئت مدیره

جلال خرازی زاده

عضو هیئت مدیره

مهدی اشعریون قمی زاده

عضو هیئت مدیره

مازیار نوروزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13