سرمایه گذاری پارسیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۵۱۳,۶۳۶
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به عنوان صنعتی پرمزیت و اشتغال زا

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۱۳۴۷۹۷ http://www.parsian-invest.com info@Parsian-invest.com تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان شهید انقطاع (بیستم غربی)، پلاک ۴۳
توضیحات
نام سمت

محمدمسعود سمیعی نژاد

مدیر عامل

سید حسام شمس عالم

رئیس هیئت مدیره

حمیدرضارفیعی

نایب رئیس هیئت مدیره

میرعلی یاری

عضو هیئت مدیره

حسین فرزان اصل

عضو هیئت مدیره

محمدمسعود سمیعی نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11