تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام فعالیتهای بازرگانی مجموعه بانک پارسیان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۰۴۷۷۰ http://www.kpec-co.com info@kpec-co.com تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، کوچه دهم غربی، پلاک 17
توضیحات
نام سمت

حجت آزادبخت

مدیر عامل

عبدالعظيم قنبريان

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا پارسافرد

نایب رئیس هیئت مدیره

حجت آزادبخت

عضو هیئت مدیره
  عضو هیئت مدیره

محمد ابوالقاسمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled