آلومتک

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۴۵,۳۰۱
خدمات و محصولات

توليد انواع پروفيلهاي آلومينيومي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۰۷۳۸۶۴ http://www.alumtekcorp.com info@alumtekcorp.com تهران، شهرك غرب، بلوار دادمان، بين يادگار امام و فلامك شمالي، پلاك 78
توضیحات
نام سمت

مهدی سهرابی

مدیر عامل

محمدرضا آرام

رئیس هیئت مدیره

مهدی سهرابی

نایب رئیس هیئت مدیره

امیرعلی همائی

عضو هیئت مدیره

ابراهیم خوش گفتار

عضو هیئت مدیره

مهدی اسکندری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4

خبر های این شرکت