تولید سموم علف کش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد و فرمولاسيون انواع سموم دفع آفات نباتي و گياهي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۰۰۱۳۲ تهران خيابان شريعتي خيابان ظفر ساختمان 43 طبقه 4
توضیحات
نام سمت

هژبر جعفرزاده

مدیر عامل

احمد شمشکي

رئیس هیئت مدیره

محمد شعله کردار

نایب رئیس هیئت مدیره

هژير جعفر زاده

عضو هیئت مدیره

مجید رضائی

عضو هیئت مدیره

نصرالله پارسا

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4