فراورده های غذایی و قند پیرانشهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

شکر ، ملاس ، الکل

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۲۰۱۸۲۵ http://www.pirasugar.com Info@PiraSugar.com تهران - خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان سایه پلاک 82 طبقه اول
توضیحات
نام سمت

شهرام طالبيان

مدیر عامل

مهدي زنجاني مياندوآب

رئیس هیئت مدیره

اسماعيل رشيدي

نایب رئیس هیئت مدیره

غلامرضا اخباريه

عضو هیئت مدیره

حسين وظيفه دوست

عضو هیئت مدیره

رضا احمدوند

عضو هیئت مدیره

شهرام طالبيان

عضو هیئت مدیره

محمدرضا رباني اصفهاني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7