آ.اس.پ

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

مطالعه ومديريت ،طرح واجراي پروژه هاي عمراني اعم از ساختماني و راه سازي و تأسيسات و تجهيزات و يا صنعتي و کليه فعاليت هاي امور مرتبط.اجراي عمليات خريد اراضي و آماده سازي ،ساخت وسازبه صورت پيمانکاري ومشارکتي.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۸۱۳۶۰ http://www.asp-co.ir info@asp-co.ir تهران - خيابان وليعصر - خيابان شهيد عباسپور (توانير) - پلاک 16 - شرکت A.S.P
توضیحات
نام سمت

منصور نویریان

مدیر عامل

مازیار حسینی

رئیس هیئت مدیره

عباس فرهادیه

نایب رئیس هیئت مدیره

منصور نویریان

عضو هیئت مدیره

جواد میرزاقلی

عضو هیئت مدیره

اسماعيل محمدي قزلداغي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Screenshot

خبر های این شرکت