فراورده های غذایی و قند تربت جام

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۱۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد شکر وتوليدوتصفيه شکر خام و متفرعات آن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۵۲۹۶۳۳۰۵ خراسان رضوي - کيلومتر 12 جاده تربت جام به تايباد - روبروي پليس راه
توضیحات
نام سمت

مهندس غلامعباس بهمني

مدیر عامل

مهندس غلامرضا کاظمي

نایب رئیس هیئت مدیره

علي مهرپورلايقي

عضو هیئت مدیره

مهندس غلامعباس بهمني

عضو هیئت مدیره

اميرمحمد صميمي فر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3