شیشه همدان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۱۵۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

الف. ايجــاد و بهـره بـرداري از کارخانجـات توليـد انـواع مصنـوعـات شيشـه اي اعم از بطـري، ظروف ب) موضوعات فرعي 1 – انجام امور بازرگاني واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز و مواد اوليه 2- سرمايه گذاري و مشارکت در ساير شرکت ها 3- اخذ و اعطاء نمايندگي و تأسيس شعب با اشخاص حقيقي و حقوقي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۷۰۵۲۲۰ http://hamadanglass.com manager@hamadanglass.com تهران، خيابان حافظ جنوبي، خيابان غزالي، نبش کوچه شهيد براتي، پلاک2
توضیحات
نام سمت

خسرو فخيم هاشمي

مدیر عامل

بهروز وقتي

رئیس هیئت مدیره

فتح اله خليلي

نایب رئیس هیئت مدیره

خسرو فخيم هاشمي

عضو هیئت مدیره

عباس رستمي جاهد

عضو هیئت مدیره

محمد علي سالاري سعيدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

015