دشت مرغاب

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

توليد انواع مواد غذائي وآشاميدني به جز قند وشکر و کنسرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۳۵۹۵ https://www.1and1group.com info@1and1group.com تهران-بزرگراه آزادگان جنوب- نبش فتح- مجتمع صنایع غذایی مائده
توضیحات
نام سمت

غلامرضا شرفی

مدیر عامل

ابراهيم مقرون مفرد

رئیس هیئت مدیره

کاظم هاشمی شیری

نایب رئیس هیئت مدیره

سلمان ماندنی

عضو هیئت مدیره

محمدمهدي مقدم

عضو هیئت مدیره

غلامرضا شرفی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Screenshot