سرمایه گذاری جامی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

1-سرمايه گذاري در سهام ، سهم الشرکه ، واحد هاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق رأي شرکت ها ، مؤسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف کسب انتفاع

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۷۴۳۵۷۹ http://www.iranidic.com info@iidic.com تهران - خيابان نياوران - بعد از چهار راه مژده - کوچه صالحي - ساختمان مهديار - طبق هفتم
توضیحات
نام سمت

محمد مهدي زردوغي

مدیر عامل

سهراب گلپور

رئیس هیئت مدیره

داود رضائي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد مهدي زردوغي

عضو هیئت مدیره

رسول مولابيکي

عضو هیئت مدیره

عليرضا بهروز

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

013

خبر های این شرکت