شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

پايه ريزي اصول نوين شهرسازي و توسعه قطب هاي كسب وكار ازطريق جذب فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش مسكن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۱۳۳۲۹۳۴۰۰ http://www.baghmisheh.com/ info@baghmisheh.com تبریز، کوی ولیعصر، میدان تختی (شرقی)، نبش خیابان ابن سینا پلاک 51
توضیحات
نام سمت

سيروس فتحعلي زاده

مدیر عامل

احسان خاتمي

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا فهمي

نایب رئیس هیئت مدیره

اسماعيل محمدي قزلداغي

عضو هیئت مدیره

سيد مجيد موسويان احمد آبادي

عضو هیئت مدیره

حميدرضا ارشاد منش

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

08