سرمایه گذاری سبحان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

الف - موضوع فعاليت اصلي: 1- سرمايه گذاري در سهام، سهم الشرکه، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شرکتها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف کسب انتفاع به طوري که به تنهايي يا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه نيابد؛

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۷۰۵۰۹۳ https://sobhanic.ir info@sobhanic.ir تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان نجابت جو، نبش کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، طبقه هفتم
توضیحات
نام سمت

محمد هادي بناکار

مدیر عامل

محمد مهدي زردوغي

رئیس هیئت مدیره

مهدي محمدکريمي

نایب رئیس هیئت مدیره

مجتبي احمدي

عضو هیئت مدیره

سيد حسام الدين عبادي

عضو هیئت مدیره

محمد هادي بناکار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

06