سیمان کردستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۲۲,۶۱۱
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۲۲۲۴۰ http://www.kordestancement.com/ kcc@kordestancement.com تهران - خیابان شهیدبهشتی- مابین سهروردی و میدان تختی - پلاک220
توضیحات
نام سمت

ولي اله اخلاقي فرد

مدیر عامل

سيد عطا اله سيدان

رئیس هیئت مدیره

علی جرجانی

نایب رئیس هیئت مدیره

ولي اله اخلاقي فرد

عضو هیئت مدیره

شهرام بحيرائي

عضو هیئت مدیره

سيد محمود افصح حسيني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

04

خبر های این شرکت