سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري درفعاليتهاي مختلف، معاملات سهام ، صدور اوراق مشارکت، انجام معاملات تجاري،انجام معاملات پيمانکاري، زمين و ساختمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۳۳۳۳۶۶۲۶ kh_i_co@yahoo.com خوزستان-اهواز-امانیه- خیابان دز شرقی -پلاک 103
توضیحات
نام سمت

فرج اله خبير

مدیر عامل

امير حسين احمد زاده نامدار

رئیس هیئت مدیره

عباس هلاکوئي

نایب رئیس هیئت مدیره

فرج الله خبیر

عضو هیئت مدیره

فرهاد روز خوش

عضو هیئت مدیره

فرامرز رساپور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

03