سرمایه گذاری وثوق امین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۷۴۵۷۸۴ info@etebariran.com تهران - خيابان نياوران - بعد از چهار راه مژده - کوچه صالحي - ساختمان مهديار - طبق هفتم
توضیحات
نام سمت

مجتبي احمدي

مدیر عامل

بابک پيروز

رئیس هیئت مدیره

سهراب گلپور

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد حسام الدين عبادي

عضو هیئت مدیره

مهدي زردوغي

عضو هیئت مدیره

مجتبي احمدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10

خبر های این شرکت