تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۳,۰۶۴
خدمات و محصولات

تهيه و توليد خاک

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۴۴۳۴۵۹۹۳ http://www.esteghlalmine.com info@esteghlalmine.com آباده -بلوار استقلال -چهارراه جوادیه -شماره ۲۰۵
توضیحات
نام سمت

مهدي ارغوان

مدیر عامل

محمدعلي پورپاکار

رئیس هیئت مدیره

ابراهيم پاسيار

نایب رئیس هیئت مدیره

داريوش نادري

عضو هیئت مدیره

احمد رضا باقري

عضو هیئت مدیره

ابراهيم کريميان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7