سیمان آباده

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

سیمان پرتلند (پرتلند 425-1 ، تیپ 2 و تیپ 5)،سیمان های حفاری (کلاس A، کلاس G و کلاس E)،کلینکر (تیپ 2 و تیپ5)

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۱۸۱۰۹ http://abadehcement.com info@abadehcement.com تهران، میدان آرژانتین، خیابان 21 شماره7
توضیحات
نام سمت

پيوند زين العابديني

مدیر عامل

کامران امين 

رئیس هیئت مدیره

پيوند زين العابديني

نایب رئیس هیئت مدیره

 آرمان ساعي

عضو هیئت مدیره

مجيد صدري

عضو هیئت مدیره

سيد جواد شريفيان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5