صنایع جوشکاب یزد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴,۱۰۰
خدمات و محصولات

توليد کننده انواع کابل با عايق وروکش لاستيک و سيليکون

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۱۲۹۲۵ http://www.jooshkab.com info@jooshkab.com تهران-خیابان شهید دستگردی (ظفر)،شماره 43،طبقه ششم
توضیحات
نام سمت

عاتکه وادي خيل

مدیر عامل

مجيدرضايي

رئیس هیئت مدیره

احمد شمشکي

نایب رئیس هیئت مدیره

رامين عاليشاه

عضو هیئت مدیره

عاتکه وادي خيل

عضو هیئت مدیره

محمدرسول کلهري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14

خبر های این شرکت