پرداخت الکترونیک سامان کیش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۳۴۵۰۰۰ http://www.sep.ir info@seo.ir جزیره کیش، میدان سنایی، ساختمان20، طبقه دوم، واحد217
توضیحات
نام سمت

حسین واعظ قمصری

مدیر عامل

غلامحسین عرب حسنخانی

رئیس هیئت مدیره

احسان ترکمن

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید بیگی

عضو هیئت مدیره

ولی ضرابیه

عضو هیئت مدیره

حسین واعظ قمصری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

13