سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۴,۵۳۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در امور ساختمانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۸۳۶۵ info@sherkatnezam.com تهران-سعادت آباد، خیابان سی و هشت غربی، خیابان نبی اکرم، نبش چهلم غربی، پلاک2، طبقه4
توضیحات
نام سمت

ابراهیم فرخ نژاد

مدیر عامل

فریبرز زراعت طلب

رئیس هیئت مدیره

ابراهیم فرخ نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

شهروز ذباحی

عضو هیئت مدیره

عباس شایسته پناه

عضو هیئت مدیره

محسن قربانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

11

خبر های این شرکت