سرمایه گذاری توسعه ملی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۵۵۹۹۰۰ https://www.tmgic.ir tmgic@tmgic.ir تهران-میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک89
توضیحات
نام سمت

فرهاد زرگری

مدیر عامل

سیدمهدی سدیدی

رئیس هیئت مدیره

فرهاد رمضان

نایب رئیس هیئت مدیره

مهرزاد ذاکری

عضو هیئت مدیره

فرهاد زرگری

عضو هیئت مدیره

حسین قاسمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

9

خبر های این شرکت