سرمایه گذاری مسکن

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت مسکن و انبوه سازی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۱۳۶۰۸ https://www.maskanco.ir info@maskanco.ir تهران-خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره8
توضیحات
نام سمت

روزبه ظهیری هاشمی

مدیر عامل

احمد فرشچیان

رئیس هیئت مدیره

محمد هاشم رکن تهران

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود لاری دارابی

عضو هیئت مدیره

محمد نعیمی ابیانه

عضو هیئت مدیره

پژمان جعفری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

8

خبر های این شرکت