گروه صنایع سیمان کرمان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۹۱,۴۴۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۹۴۲۱ http://www.kermancement.com info@kcig.ir تهران- بلوار آفريقا- بين ظفر و ميرداماد- كوچه فرزان شرقي- پلاك 3
توضیحات
نام سمت

فریدون رحمانی

مدیر عامل

سید باقر نبوی  چاشمی

رئیس هیئت مدیره

جواد سلطانی نژاد 

نایب رئیس هیئت مدیره

فریدون رحمانی نژاد

عضو هیئت مدیره

سید هادی میر حسینی

عضو هیئت مدیره

داود خانی اجاقکندی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

6

خبر های این شرکت