بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع شرکت عبارت است از: ارائه خدمات بازرسي قبل از حمل کالا، سورويانس ، خدمات بازرسي مهندسي حين ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ،خدمات توسعه تکنولوژي ، خدمات مديريت کيفيت و استاندارد,خدمات مهندسي ارتقاء کيفيت و بهبود کيفيت محصول،محيط زيست و هر گونه خدمات مرتبط با امور کيفيت در صنعت,ساختمان و خدمات . بررسي و مطابقت کيفي وکمي مواد اوليه ، کاليبراسيون مخازن، محموله هاي نفتي و مهندسي اچ اس ايي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۹۳۴۲۰۰۰ https://www.ieico.com ieico.com@info تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، روبه روی بیمارستان مهرگان، پلاک ۲۴۳۴
توضیحات
نام سمت

بهروز قديمي

مدیر عامل

جمشيد سبزکار

رئیس هیئت مدیره

بهروز قديمي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا اويسي

عضو هیئت مدیره

علي احمدي

عضو هیئت مدیره

محسن سال مه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

5