شرکت بین المللی ساروج بوشهر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ايجاد و تاسيس کارخانجات توليد سيمان و صنايع جانبي وابسته به آن ، تهيه و تامين کليه مواد و وسايل ، دستگاهها و ماشين آلات مورد نياز اين صنايع از داخل و خارج از کشور . و همچنين توليد و فروش و صادرات سيمان و کلينکر.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۷۰۷۱۱ http://www.cidco.ir info@cidco.ir تهران-بلوارناهید غربی، پلاک 20
توضیحات
نام سمت

هاني ديزبند

مدیر عامل

محمد جواد کتيبه

رئیس هیئت مدیره

علي بخشايش

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد جواد کتيبه

عضو هیئت مدیره

هاني ديزبند

عضو هیئت مدیره

عابدين روح افزا

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

4

خبر های این شرکت