سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۹۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

واسطه گري مالي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۷۰۵۰۹۳ https://www.iidic.com info@iidic.com تهران-میدان قدس،خیابان باهنر،ابتدای کوچه صالحی، ساختمان مهدیار،‌ طبقه هفتم
توضیحات
نام سمت

رضا مرادي علي عربي

مدیر عامل

روزبه پيروز

رئیس هیئت مدیره

رضا محمد دوست

نایب رئیس هیئت مدیره

حسين سليمي

عضو هیئت مدیره

رامين ربيعي

عضو هیئت مدیره