سرمایه گذاری ارزش آفرینان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۰۷۹۱۵ http://www.arzeshafarinan.com تهران، خیابان شهید بهشتی - بین بخارست و وزرا - پلاک 283 ساختمان نگین آزادی - طبقه ششم - واحد 13 غربی
توضیحات
نام سمت

سیدعلی رضوی روحانی

مدیر عامل

بهزاد قنبری

رئیس هیئت مدیره

فاطمه هویشی

نایب رئیس هیئت مدیره

میثم ساریان

عضو هیئت مدیره

سیدعلی رضوی روحانی

عضو هیئت مدیره

بهزاد قنبري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

5

خبر های این شرکت