سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري در سهام و اوراق بهادار

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۲۰۷۵۸۰ http://www.goharanomid.ir goharann@gmail.com تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک 7
توضیحات
نام سمت

سياوش وکيلي

مدیر عامل

حميد رضا بهزادي پور

رئیس هیئت مدیره

شاپور شرافت

نایب رئیس هیئت مدیره

محرم رزم جوئي

عضو هیئت مدیره

سياوش وکيلي

عضو هیئت مدیره

سيد مجتبي تقوي نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

08

خبر های این شرکت