سیمان هرمزگان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۴۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع سيمان خاکستري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۰۴۹۸۵ https://hormozgancement.com bashti@hormozgancement.com تهران - بلوارميرداماد-ميدان محسني-خيابان بهروز-پلاک 37
توضیحات
نام سمت

مهدي باشتي

مدیر عامل

داريوش بذري

رئیس هیئت مدیره

محمدحسين ايرانمنش

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدي باشتي

عضو هیئت مدیره

مهرداد ابراهيمي

عضو هیئت مدیره

حسن اصغر زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

06

خبر های این شرکت