پلی پروپلین جم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولیدکننده انواع گریدهای پلی پروپیلن،با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی پروپیلن در بازار ایران و جهان است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۴۲۸۶ http://farsi.jppc.ir info@jppc.ir تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان فلامک شمالی، پلاک 5 کد پستی: 1467715171
توضیحات
نام سمت

بهمن بهزادي

مدیر عامل

احمد جاويدي قريچه

رئیس هیئت مدیره

بهمن بهزادي

نایب رئیس هیئت مدیره

شهريار قرمزي

عضو هیئت مدیره

سارنگ سليماني

عضو هیئت مدیره

داود جعفري فر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4