سامان گستر اصفهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲۱,۹۴۱
خدمات و محصولات

توسعه و عمران شهري، خريد و فروش املاک و مستغلات ، طراحي ، ايجاد ، اجراي پروژه هاي تجاري ، مجتمع هاي مسکوني ، فرهنگي ، اداري ، خدماتي ، آموزشي و هر اقدامي که به نحوي از انحاء با فعاليت هاي عمراني مرتبط باشد. سرمايه گذاري و مشارکت با ساير اشخاص در امر توليد مسکن ، واحدهاي تجاري ، اداري و صنعتي و مشارکت در اجراي طرح هاي عمراني دولت و انجام امور عمليات راه سازي و عمراني.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۴۱۵۲۹ http://www.samangostar.com info@samangostar.com تهران-خيابان کریمخان،اول میرزای شیرازی،شماره19،طبقه پنجم،شماره 15
توضیحات
نام سمت

محمد رضا امامي

مدیر عامل

قدرت اله نوروزي باغکمه

رئیس هیئت مدیره

جواد شعرباف

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا امامي

عضو هیئت مدیره

سيد احمد حسيني نيا

عضو هیئت مدیره

اصغر دهقان حسين آبادي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

b