بین المللی توسعه ساختمان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

عمدتا" در زمينه خريد و فروش ملک و زمين به منظور احداث ساختمان ، شهرک ، مجتمع هاي مسکوني و................مي باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۷۱۲۳ https://www.icd.co.ir info@icd.co.ir تهران، میدان آرژانتین، احمد قصیر، خیابان هشتم، پلاک 11
توضیحات
نام سمت

علی اکبر شعبانی فرد

مدیر عامل

اکبر غفرالهی

رئیس هیئت مدیره

علی اکبر شعبانی فرد

نایب رئیس هیئت مدیره

مجتبی حائری

عضو هیئت مدیره

شکرالله ریاضی

عضو هیئت مدیره

جواد مالکي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled

خبر های این شرکت