سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۸۷۱۴۰۰۰ http://toosgostar.co.ir info@toosgostar.co.ir مشهد مقدس، بزرگراه شهید کلانتری، میدان جمهوری اسلامی( تلویزیون)، حد فاصل میدان جمهوری اسلامی و میدان جهاد سازندگی، بولوار نماز، نماز 25، ساختمان اداری شرکت توس گستر
توضیحات
نام سمت

علي اصغرپورفتح اله

مدیر عامل

عباسعلي منزل آبادي

رئیس هیئت مدیره

محمدمقدوري

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد مرتضي پور مرعشي

عضو هیئت مدیره

بابک جهان آرا

عضو هیئت مدیره

عباس نويدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1